Yaban Kazları

Değerli Okurumuz;

Yaban Kazları aslında Takım Çalışması ve Verimlilik Konusunda Çok İyi Mesajlar İçeren Bir Öğreti Slaytıdır.

Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken “V” şeklinde bir formasyonla uçtuklarını görmüşsünüzdür… Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar ve araştırma sonucunda şu verilere ulaşmışlar;

3 1-) “V” şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. Böylece “V” şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlar sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini % 😯 oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlarmış.

4 Kıssadan Hisse:Belli birhedefi olan vebuna ulaşmakiçin bir arayagelen insanlar,hedeflerinedahakolay ve çabukulaşırlar.

5 uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların oluşturduğu hava akımının
2-) Bir kaz,“V” grubundançıktığı andauçmakta güçlük çekiyor.Çünkü diğer kuşların oluşturduğuhava akımınındışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda, genelliklegruba geri dönüyor ve yolunagrupladevam ediyor.

6 bilgi alışverişini ve işbirliğini
Kıssadan Hisse:Eğer kafamızbir kaz kadarçalışıyorsa,bizimleaynı yönegidenlerlebilgi alışverişini ve işbirliğinisüreklikılarız.

7 diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor.
3-) “V” grubunun başında giden kaz hiç bir hava akımından yararlanamıyor.Bu yüzdendiğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor.Bu durumda en arkaya geçiyor ve bu defahemen arkasındaki kazlider konumuna geçiyor.Bu değişimsürekli yapılıyor; böylece her kaz grubun her noktasında yer almış ve aynı oranda yorulmuş oluyor.

8 Kıssadan Hisse:Yaptığınızher işi,yeri ve zamanıgeldiğindeBAŞKASINAbırakabilmekgerekiyor.

9 4-) Uçuş hızıyavaşladığındagerideki kuşlar,daha hızlıgitmek üzereöndekileribağırarakuyarıyorlar.

10 başkalarının uyarılarına ihtiyaç duyarız. Bundan alınmamalıyız;
Kıssadan Hisse:İlerlemekve yol almak için bazenbaşkalarının uyarılarınaihtiyaç duyarız. Bundanalınmamalıyız;tam aksine,böyle uyarılarısevinç ve takdirle karşılayabilmeliyiz.

11 (eğer ölürse, ölümüne) kadar, onunla beraber kalıp,
5-) Gruptaki bir kuş hastalanırsa veya bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene(eğer ölürse, ölümüne) kadar, onunla beraber kalıp,yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor.

12 Kıssadan Hisse:Adam olmaksadece insanlaramahsus değil…